NAČIN PODNOŠENJA PRIGOVORA KORISNIKA USLUGE

Sukladno odredbi čl. 6., St.1, točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu NN br. 130/17 i odredbi čl. 10. st. 1. - 6. Zakona o zaštiti potrošača NN br. 110/15 pisani prigovor potrošača može se podnijeti:

Adresa:

UNILINE d.o.o.

Bože Gumpca 38,

52 100 Pula

FAX: 052/215 036

E-mail: info@uniline.hr
Upute Ugovaratelju putovanja/Putniku prilikom neispunjenja odnosno djelomičnog ispunjenja ugovorene usluge opisane su u čl. 13. Općih uvjeta putovanja, a koji su dostupni na: LINK

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja će se potvrditi primitak prigovora, te u pisanom obliku odgovoriti u zakonski predviđenom roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

Podnositelj prigovora na platne usluge odnosno na putničke usluge, u svakom slučaju može podnijeti i prijedlog za mirenje Centru za mirenje Hrvatske Gospodarske komore, Roosveltov trg 2, 10000 Zagreb

mirenje@hgk.hr, www.hgk.hr