Uniline Kontakt

Uniline d.o.o

Bože Gumpca 38, HR - 52100 Pula, Hrvatska

Sjedište

Uniline d.o.o

Tel: +385 52 390 038

Fax: +385 52 215 036

E-mail: uniline@uniline.hr

Radno vrijeme

Sjedište: 09:00-17:00

Voditelj poslova

Davorka Rebić

Nastupa u svojstvu stalno i u punom radnom vremenu zaposlenog voditelja poslova. Ovlaštena je za praćenje poslovanja turističke agencije sukladno odredbama Zakona o pružanju usluga u turizmu. Djelatnost turističke agencije podliježe nadzoru Državnog inspektorata, Turistička inspekcija, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

Turističke usluge i upiti

info@uniline.hr

Broj telefona za hitne situacije za putnike:

385992108514

Partneri (B2B)

Turističke agencije i turoperatori: sales4@uniline.hr

Turističke agencije i turoperatori - grupe: groups@uniline.hr

Autobusni transferi: traffic@uniline.hr


Službenik za zaštitu osobnih podataka

Podnošenje prigovora:

Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu te Zakonu o zaštiti potrošača, eventualno nezadovoljstvo pruženom uslugom klijenti mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi:

  • Putem pošte na adresu Uniline d.o.o., Bože Gumpca 38, 52100 Pula
  • Hrvatska elektroničke pošte na mail cru@uniline.hr

Odgovor na prigovor dostavit će se u pisanom obliku najkasnije u roku od 15 dana od primitka.

Uniline d.o.o. ·Ulica Bože Gumpca 38 · HR-52100 Pula · Croatia Tel: +385 52 390 000 · Fax: +385 52 215 036 · uniline@uniline.hr · www.uniline.hr Temeljni kapital: 7.572.400,00 kn · Član uprave: B. Žgomba · Prokurist: K. Peruško MB: 1228102 · OIB: 74786390334 · ID: HR-AB-52-040048499 · Kunski račun IBAN: HR3124840081100646084 otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d. · Devizni račun IBAN: HR3024840081500154861, SWIFT: RZBHHR2XXXX otvoren u Raiffeisenbank Austria d.d, Magazinska 69, Zagreb