Natrag

Za iznajmljivače - započnite suradnju s Unilineom

Sve informacije za iznajmljivače usluga obiteljskog (privatnog) smještaja o početku suradnje s Unilineom.

Za iznajmljivače - započnite suradnju s Unilineom

ZAŠTO SURAĐIVATI S UNILINEOM:

Najjača hrvatska turistička agencija na području JI Europe sa snažnom reputacijom ne samo na europskom već i azijskom tržištu

Bolji uvjeti za iznajmljivače prilikom otkazivanja rezervacije/ veća sigurnost za iznajmljivače 

Smještajni objekti i smještajne jedinice oglašene na svim ključnim platformama, ali i kroz vlastite prodajne kanale

Fleksibilna suradnja - Iznajmljivači ne potpisuju ekskluzivnu suradnju s Unilineom

Dostupnost account managera za iznajmljivače putem telefona, e-maila, po dogovoru i osobno

Iznajmljivači ne trebaju brinuti o PDV-u, trošak se snosi od strane Unilinea

Sigurna isplata u roku od 14 dana od dana odlaska gostiju (check-out)


NAJČEŠĆA PITANJA


ŠTO DOBIVATE SURADNJOM?

✅ Oglašavanje na svim ključnim portalima i ostalim prodajnim kanalima,

✅ Doseg do svjetskih tržišta koji omogućuje bolju vidljivost vaših smještajnih jedinica čime se povećava broj potencijalnih rezervacija,

✅ Ne gubite vrijeme na postavljanje oglasa, ažuriranje cijena i raspoloživosti, komunikaciju s gostima, prijavu gostiju putem e-Visitora, te izdavanje računa. 

KOLIKO IZNOSI AGENCIJSKA NAKNADA?

Uniline radi s Vašim netto cijenama na koje nadograđuje svoju proviziju kojoj se pridodaje i postotak provizije portala na kojima će Vaše smještajne jedinice biti oglašene. Jedini uvjet kojeg treba ispoštovati je da cijene koje su dane Unilineu ne budu iste ili veće od cijena objavljenih na Vašoj ili nekoj drugoj internet stranici. Djelatnici Unilinea Vam stoje na raspolaganju ukoliko tražite savjet ili preporuku kod kreiranja cijena, ali krajnja odluka je Vaša.

KAKO POSTATI PARTNER?

Kontaktirajte naše account managere putem e-maila sales7@uniline.hr ili pozivom na 099 396 36 35, te 098 475 348

ŠTO JE POTREBNO DA BI SE OSTVARILA SURADNJA S UNILINEOM?

Kako bi se ostvarila suradnja, potrebno je posjedovati Rješenje o kategorizaciji, dostaviti fotografije interijera te eksterijera, potpisati Ugovor i dostaviti bankovne podatke..

KAKO REALIZIRATI UGOVOR?

Unilineu je potrebno putem e-maila ili poštom dostaviti Rješenje o kategorizaciji za svaku smještajnu jedinicu. Po zaprimanju upita o suradnji, kontaktirat će Vas naši djelatnici te putem e-maila ili poštom dostaviti Ugovor . Po potpisivanju Ugovora, isti je potrebno poslati Unilineu putem e-maila sales7@uniline.hr ili poštom na adresu sjedišta (Uniline d.o.o. ·Bože Gumpca 38 · HR-52100 Pula). Također, potrebno je poslati IBAN žiro računa. 

Nadalje, putem e-maila ili dogovorenim kanalom komunikacije potrebno je Unilineu dostaviti barem 5 visokokvalitetnih fotografija eksterijera objekta te barem 5 (poželjno što više) fotografija same smještajne jedinice.

KOJE SU VAŠE OBAVEZE PREMA UNILINEU?

Telefonski ili putem e-maila potrebno je redovito i pravovremeno javljati vlastite rezervacije. Također, jedan od uvjeta kojeg treba ispoštovati je da cijene koje su dane Unilineu ne budu iste ili veće od cijena objavljenih na Vašoj ili nekoj drugoj internet stranici. Djelatnici Unilinea Vam stoje na raspolaganju ukoliko tražite savjet ili preporuku kod kreiranja cijena, ali krajnja odluka je Vaša.

ŠTO AKO GOSTI OTKAŽU REZERVACIJE?

U slučaju otkazivanja rezervacije realizirane putem partnerskih platformi, primjenjuje se otkazna politika dogovorena između iznajmljivača i account managera Unilinea

KAKO RASKINUTI UGOVOR S UNILINEOM?

Ugovor o suradnji s Unilineom zaključuje se na neodređeno vrijeme, a raskinuti se može jednostrano, pisanim otkazom jedne strane drugoj, uz otkazni rok od 30 dana. Iznajmljivač se obvezuje ispuniti sve obveze koje proizlaze iz do  tada  prihvaćenih, a još nerealiziranih rezervacija.